ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ಆಚರಣೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ”
ಅಂಕಣಗಳು

ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ಆಚರಣೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ”...

ಸಹೃದಯ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು .ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಧರ್ಮ-ಸಮನ್ವಯತೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ , ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ