ಕಾಮಾಲೆ ಕಣ್ಣಿನವನಿಗೆ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಹಳದಿಯೆ!
ಅಂಕಣಗಳು

ಕಾಮಾಲೆ ಕಣ್ಣಿನವನಿಗೆ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಹಳದಿಯೆ!...

ಪ್ರೊಪೆಸರ್ ಕೆ ಭಗವಾನರ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅನ್ನೋದು ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಯಪ್ಪನಿಗೆ ರಾಮನ ಕಂಡರೆ ಅದ್ಯಾವ ಕೋಪವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪದೆ ಪದೆ ರಾಮ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್