ಜೀವವನ್ನೆ ತರ್ಪಣ ನೀಡಿದವರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ವಲ್ಲ!
ಅಂಕಣಗಳು

ಜೀವವನ್ನೆ ತರ್ಪಣ ನೀಡಿದವರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬಿ...

ಆತ ಶೋಕಿವಾಲ, ಒಂದಷ್ಟು ತುಂಟ, ಶುಧ್ಧ ಪೋಕರಿ, ಕುಳಿತು ತಿಂದರು ಕರಗುವಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯಿತ್ತು, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟೀಷರ ಪರಮ ಭಕ್ತರು, ತಂದೆ ಸಾಹಿಬ್ ಡಿಕ್ತಾರರ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರ, ತಂದೆ ಸಾಹ

ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಗೆ ಭಾರತದಿಂದ್ಯಾಕಿಷ್ಟು ಮೌನ?
ಅಂಕಣಗಳು

ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಗೆ ಭಾರತದಿಂದ್ಯಾಕಿಷ್ಟು ಮೌನ?...

ಇತ್ತೆಚೆಗೆ Sarahah ಅನ್ನೋ ಜಾಲತಾಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿತ್ತು, ನೀವು ಏನನ್ನದಾರು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾರು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆಂದು ಓದಿದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದ