ಜೀವವನ್ನೆ ತರ್ಪಣ ನೀಡಿದವರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ವಲ್ಲ!
ಅಂಕಣಗಳು

ಜೀವವನ್ನೆ ತರ್ಪಣ ನೀಡಿದವರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬಿ...

ಆತ ಶೋಕಿವಾಲ, ಒಂದಷ್ಟು ತುಂಟ, ಶುಧ್ಧ ಪೋಕರಿ, ಕುಳಿತು ತಿಂದರು ಕರಗುವಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯಿತ್ತು, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟೀಷರ ಪರಮ ಭಕ್ತರು, ತಂದೆ ಸಾಹಿಬ್ ಡಿಕ್ತಾರರ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರ, ತಂದೆ ಸಾಹ