ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಹೊಸ ಸಿನೆಮ?
ಸಿನಿಮಾ

ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಹೊಸ ಸಿನೆಮ?

ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮಮತಾ ಅವರ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಿನೆಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸಿನೆಮಾದಂತೆ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ ಹೊತ್ತು ತರ