1 ತಿಂಗಳು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಬಂದ್

0
357

ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವರದಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್‍ ಹಿಂಭಾಗದ ಗೋಡೆ ಕುಸಿತ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಂತ್ರ ಮಾಲ್ ಬಂದ್ ಇರಲಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೃಢತೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಠೆ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here