ಹಣಕಾಸು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವನ ಬಂಧನ

0
190

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವರದಿ
ಐಸಿಸ್ ಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುವೈತ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್ ಗೆ ಗೆ ಯುವಕರ ನೇಮಕಾರಿಗಾಗಿ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಎನ್ ಐಎ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕುವೈತ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here