ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರ್ರ್ಯಾಂಕ್

0
723

2018ನೇ ಮೇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸುಹೇನಾ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ ಐದನೇ ರ್ರ್ಯಾಂಕ್
ವಸುಧಾ ಎನ್. ಏಳನೇ ರ್ರ್ಯಾಂಕ್

ಸುಹೇನಾ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ ಐದನೇ ರ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಸುಧಾ ಎನ್. ಏಳನೇ ರ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here