ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

0
449

ಮಂಗಳೂರು: ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಧಾರಣೆಗಳು ಇಂತಿವೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಕಡಬ ಶಾಖೆಯ ದರವಾಗಿದ್ದು ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಂದಾಜು ದರ ಇದೆ.

ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ 350 – 395 – 410
( 410 JJ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ)

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ
370 490 505
( 505 S ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ)

ಡಬಲ್ ಚೋಲ್
370 490 505
( 505 S ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ)

Advertisement

ಹಳೆ ಪಠೋರ 300 – 330
ಹೊಸ ಪಠೋರ. 280 – 330

ಹಳೆ ಉಳ್ಳಿಗಡ್ಡೆ 150 – 245
ಹೊಸ ಉಳ್ಳಿಗಡ್ಡೆ 150 – 245

ಹಳೆ ಕರಿಗೋಟು 150 – 235
ಹೊಸ ಕರಿಗೋಟು 150 – 235
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಧಾರಣೆ :
295 – 400

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here