ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿವಾರ್ತೆವಿದೇಶ

ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ ಉ.ಕೊರಿಯಾ

 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವರದಿ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಉ.ಕೊರಿಯಾ ಭಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ‘ಮುಸುದನ್’ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
 
 
 
‘ಮಸುದನ್’ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ, ಜಪಾನ್ ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಗಾಮ್ ಸೇನಾನೆಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
 
 
 
ಉತ್ತರಕೊರಿಯಾ ನಡೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಅಮೆರಿಕ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಉ.ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷ ನಡೆಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.

Vaarte Editor Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Vaarte Editor Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.

Comment here