ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

0
349

ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವರದಿ
ಕಾಶಿಪಟ್ಣ ಸರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅವರ .5ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಶಾರದ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾನುವರ ನಡೆಯಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ-ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಪಂಚಮಿ ಮಾರೂರು ಮತ್ತು ಬಾಲನಟಿ ಶ್ರೇಯಾ ದಾಸ್ ರವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here