ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ವರೂಪ

0
581

 
 
ಶಿಕ್ಷಣ ಚಿಂತನೆ: ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ
ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು:
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
 
ಅನುಯಾಯಿಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು:
ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಯಾಯಿಯ ಲಕ್ಷಣವೆನೆಂದರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೂ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು.
 
 
 
ಸೌಜನ್ಯಶೀಲತೆ:
ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೂ, ಗುಂಪಿನ ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೂ ವಿನಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಸೌಜನ್ಯಶೀಲ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನಸು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದಿರಬಹುದು; ನಡವಳಿಕೆಯ ಸೌಜನ್ಯಶೀಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸು ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಡನಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕವೇ. ಆದರೆ ಒಳನಾಟವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ತನೆಯ ಸೌಜನ್ಯಶೀಲವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
 
 
 
ದಿಟ್ಟತನ:
ಸೌಜನ್ಯಶೀಲತೆಯೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಠಿಣವಾಗಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಮಾತ್ರ ಸೌಜನ್ಯಶೀಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇರುವ ದಿಟ್ಟತನವಿರಬೇಕು.
 
 
 
ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆಗಳು:
ಏನನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಧೋರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ದಕ್ಷತೆ ಇದ್ದರೂ ಸದಸ್ಯರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 
 
 
ಪ್ರಮಾಣಿಕತೆ:
ಸದಸ್ಯರು ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವು ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ನಾಯಕತ್ವವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಸದಸ್ಯರು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವವು ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಎಡವಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು.
ಮುಂದುವರಿಯುವುದು…
ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ
[email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here