ತೆಂಗು- ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಕ್ರಮ

0
1718

 
ಚಿಗುರು ಅಂಕಣ: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ
ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರತುಂಬಾ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಧಿಕ ಫಸಲು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮ.
 
ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಐದು ಆರನೇ ತೆಂಗು ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಫಸಲಿಗಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರವು ಸುಮಾರು 30 – 40 ರಷ್ಟು ಗರಿಗಳು ಹಾಗೂ 100 ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಊಹಿಸಿ!. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಫಸಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಪೊಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಿದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪುನರಪಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಮರ ಸೊರಗಿ ಫಸಲು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ.
 
ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ಬುಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದು ರೂಡಿ. ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬುಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಇರುವುದು ಹೊಸತಾಗಿ ಮೂಡುವ ಬೇರುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇದು ಬೆಳೆದಂತೇ ಉದ್ದವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ತನಕವೂ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳೆದ ಮರದ ಬೇರು 5-7 ಮೀಟರ್ ತನಕ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮರಕ್ಕೆ 1500 ರಿಂದ 8000 ದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೇರುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಪಾಲು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆದರೆ ಉಳಿದರ್ಧ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ತನಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ತೆಂಗಿಗೆ ತಾಯಿ ಬೇರು ಇಲ್ಲ.
 
 
ತೆಂಗಿನ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೇರುಗಳಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಪುರದ ಕವಲುಗಳು ಒಡೆದು ಹುಟ್ಟುವ ಬೇರುಗಳೇ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬೇರುಗಳು. ಇನ್ನು ಬೇರಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೋಪಿ ತರಹದ ರಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇರಿನ ರಕ್ಷಕ. ಇದರಿಂದ 5 ಸೆಂ. ಮೀ. ಹಿಂದಿನಿಂದಾರಂಭವಾಗಿ ಬೇರಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಬ್ಬುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಇವು ಬೇರಿಗೆ ಶ್ವಾಸೋಚ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಭಾಗಗಳು. ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೇರುಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ತೆಂಗಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಅದರ ಬೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತೀಯೊಬ್ಬ ರೈತನೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ್ದು ಅಗತ್ಯ.
 
 
ತೆಂಗಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೊಡ್ಡೆಯ (Bole) ಬುಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಬೊಡ್ಡೆ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 1.5 ರಿಂದ 2 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಹೀರುವ ಬೇರು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದರ ಪಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು. ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ಥಳ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ..
ತೆಂಗಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವಾಗ ಬುಡ ಬಿಡಿಸುವ ನೆವದಲ್ಲಿ ಕವಲು ಬೇರುಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸುವುದು ಮಾಡಬಾರದು. ಮರದ ಬೊಡ್ಡೆ ಭಾಗದಿಂದ 1.5 ಮೀ ದೂರದಿಂದ 2 ಮೀಟರ್ ತನಕ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಕೆರೆದು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೆರದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕು.
 
 
 
ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಡ ಕೆರೆಯದೇ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬರುವಂತೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ದೂರ ದೂರ ಹಾಕಿದಷ್ಟೂ ಬೇರು ವಲಯ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಶಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ದೂರ ದೂರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬೇರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬೊಡ್ಡೆಯ ಬುಡಕ್ಕೇ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮರದ ಬೇರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೊಲವನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬೇರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಸೊಪ್ಪು, ತರಗೆಲೆ, ಕರಡ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಬುಡ ಭಾಗ ಒಣಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರಿ. ಬೊಡ್ಡೆಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಗೊಬ್ಬರವು ಮರದ ಎಳೇ ಕೋಮಲ ಬೇರಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 
ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಋತುಮಾನದಲ್ಲೂ ಏಕ ಪ್ರಕಾರದ ಹೂ ಗೊಂಚಲು ಬಂದರೆ ಫಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಪ್ರೀಲ್ , ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಹೂ ಗೊಂಚಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಹೂ ಗೊಂಚಲು ಮೂಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಲಭ್ಯತೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರವು ಈಗ ಬಿಡುವ ಹೂ ಗೊಂಚಲು 36 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರದ ಎಲೆ ಕಂಕುಳದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಹೂ ಗೊಂಚಲಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ವಿಭಜಿತ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪರಿಣಾಮ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗುವಾಗ ನೀಡಿದರೆ ತೊಳೆದು ಹೋಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
 
 
 
ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು, ಮಳೆ ಮುಗಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಇರುವ ಬೇಸಿಗೆಯ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ 25 ರಿಂದ 50 ಕಿಲೋ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವೂ, 2 -3 ಕಿಲೋ ಕೃಷಿ ಸಣ್ಣ , 500 ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಸಮ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 340 ಗ್ರಾಂ ನಿಂದ 500 ಗ್ರಾಂ ತನಕ ಸಾರಜನಕ, 170 ಗ್ರಾಂ. ನಿಂದ 340 ಗ್ರಾಂ ತನಕ ರಂಜಕ ಹಾಗೂ 700 ಗ್ರಾಂ ನಿಂದ 1200 ಗ್ರಾಂ ತನಕ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಸತ್ವ ಬೇಕು. ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಮರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಫಸಲನ್ನೂ ಕಾಯಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ಅನುಕೂಲವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾದರೂ ಎಳನೀರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
 
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ
[email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here