ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಕಾಲ

0
841

 
ಚಿಗುರು ಅಂಕಣ: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ
ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಯಸುವವರು ತಾವೇ ಸಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಕಾಲ.
ಕುಂಭ ಮಾಸ, ಮಾಗಿ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ನಮೂನೆಯ ಸಸ್ಯಗಳೂ ಚಿಗುರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಗುರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರು ವಲಯ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣು ಕಸಿ, ಸಾಮಿಪ್ಯ ಕಸಿ, ಮೃದು ಕಾಂಡ ಕಸಿ ಅಥವಾ ಗೆಲ್ಲು ಬೇರು ಬರಿಸುವಿಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಕಾಲ ಪ್ರಶಕ್ತ. ಶಿವರಾತ್ರೆಕಳೆದ ನಂತರ, ಬಿಸಿಲು, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ವಾತಾವರಣ. ಮಾವು, ಗೇರು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಇದು ಸಕಾಲ.
 
 
ಕರಿಮೆಣಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಇದು ಹೀಗೇ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹನೆಯೂ ಇದೆ. ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕರಿಮೆಣಸು ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬೆಳೆ. ಈಗ ಇದರ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮುಂದೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
 
karimenasu vaarte1
ಬಳ್ಳಿ ಆಯ್ಕೆ: ಮೂಲ ಬಳ್ಳಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಳ್ಳಿಗಳ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಬೇರು ಬರಿಸಿ ಸಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮೆಣಸಿನ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಧಾನ. ಇದನ್ನು ನಿಜ ಗುಣದ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಧಾನ (True character propogation) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ತಾಯಿ ಸಸ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ, ನೆರಳಿಗೆ ತಂದು ಎಲೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಗಂಟುಗಳಿರುವ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಳೆ ಭಾಗವನ್ನು (ತಿಳಿ ಹಸುರು ಬಣ್ಣ ಇರುವಂತದ್ದು) ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ಟ ಹಸುರು ಬಣ್ಣದ ಬಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಬಳಸಿ. ಒಂದು ಗಂಟು ಇರುವಂತೆ ತುಂಡರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದೇ ಗಂಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರು ಮತ್ತು ಚಿಗುರು ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಬಳ್ಳಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರಿ.
 
karimenasu vaarte
ಕಡ್ಡಿ ನಾಟಿ:
ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಶೇ.0.1 ರ ಬಾವಿಸ್ಟಿನ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬುದ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಶೇ. 1ರ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಅಸಿಡ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ-ಮತ್ತು ವ್ಯಾಮ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿ ಸೇರಿಸಿದ ಮಾದ್ಯಮವಾದರೆ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆಷ್ಟೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ದಿನ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲದ ಮಾದ್ಯಮವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುವಂತೆ ನೆನೆಸ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಾಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯ ಮೂಲಕ ತೂತುಮಾಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹದವಾಗಿ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಒತ್ತಬೇಕು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಮಾನಿನಾಕಾರದ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಹಾಳೆ ಹೊದಿಸಿದ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಬೇರು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಹೊದಿಕೆಯ ಗೂಡಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಹೊರಗೆ 75% ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಪಾಲಿಥೀನ್ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆವೀಕರಣ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ನೀರಾವರಿ ಸಹ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
 
karimenasu vaarte2
ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಮಾದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು+ ಮರಳು+ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ 1 ಕ್ವಿಂಟ್ಟಾಲು ಮಣ್ಣಿಗೆ 1 ಕಿಲೋ ಶಿಲಾ ರಂಜಕವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಮರಳಿನ ಬದಲು ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಯ ಸುಡು ಬೂದಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಬೇರು ಬರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಥೀನ್ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವ ಸಸ್ಯೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬರುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೆ.95 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ.
 
ಕಡಿಮೆ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಇರುವ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲದ ಸಸಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹರಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತೀ ಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಗಂಟನ್ನು ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದು ಒತ್ತಿ ತಾಗಿಸಿದರೆ, ಆ ಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳು ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಾಯಿ ಗಿಡದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೊಗ್ಗು ಬಂದು ಸಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಸ್ಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅದರ ಬದಲು 3 ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು 4 -5 ಅಡಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಯರ್ ಮೆಷ್ಅನ್ನು ವರ್ತುಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಾಧ್ಯಮ, (ಉಪಚರಿತ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ) ಹುಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಸಗಣಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಏರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತೀ ಗಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಬೇರು ಬರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಬಹುದು.
 
ಬೀಜದ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ:
ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಕಸಿ ಕಟ್ಟಿಯೂ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ದ ಹಿಪ್ಪಲಿ Piper colubrinum ಬೇರು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮೃದು ಕಾಂಡ ಕಸಿಯಂತೆ ಕಸಿ ಕಟ್ಟಿಯೂ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಿಕ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿದ್ದು ಸಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಿಂದು ಹಾಕಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲ್ಲಿ ನೈಜತಾಯಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಗುಣ ಬಾರದೇ ಇರಲೂಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆಯಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತಳಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವೂ ನಾಟಿಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೂ ಕರೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ.
 
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ
[email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here