ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಗಣೇಶ

0
439

ವಿಶೇ಼ಷ ಚಿತ್ರ:
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 20ಜನರ ಗುಂಪೊಂದು ಕಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಂಪು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  2 ಟನ್ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
sugarcam ganesh1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here