ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ವೃಕ್ಷ…

0
368

 
 
ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ವೃಕ್ಷ… ಇದರ ಎಲೆಗಳೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ.. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಭಕ್ತ ಭಾವ  ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂಗಳಿಗಂತೂ ಇದೊಂದು ಪೂಜನೀಯ ವೃಕ್ಷ… ಅಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗೆ ಮೂಡಿತೇ…ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೀವು ಓದಲೇ ಬೇಕು…
 
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ… ಹೌದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವೃಕ್ಷ. ಈ ವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಗಳೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಎಲೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ರೂಪ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.. ಅದೇ ಈ ಎಲೆಯ ವಿಶೇಷ.
ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವೃಕ್ಷ…?
ಹನುಮದ್ಬಿರಮ್ ಎಂಬ ಈ ವೃಕ್ಷ ಶ್ರೀಶೈಲದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿತ್ರಿತ ಈ ಎಲೆಯ ಮರಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.ಹನುಮದ್ಬಿರಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಈ ಮರಗಳು ಶ್ರೀಶೈಲ ಆರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ವಿಚಿತ್ರ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here