ಆಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ ರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

0
218

 
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವರದಿ
ಡ್ರಾನ್ ಫೋಟೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ : ಆಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ ರಿಗೆ ಹಾನರೇಬಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತ್ತಿ
ಕೋಟೂರ,ಬುದ್ವಾ ,ಪೋಡ್ಗೋರಿಕಾ , ನೀಕ್ಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕೊಲಸೀನ್ ಐದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ಜಾರ್ದಾನ್ ಫೋಟೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಣಿಯ ಹಿರಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾನರೇಬಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ.
 
 
 
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ . ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ೭ ಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿವೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here