ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ

0
471

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವರದಿ
500ರೂ., 1000ರೂ. ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಚಲಾವಣೆ ನಿಷೇಧ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನೋಟು ವಿನಿಮಯ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಷ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 
 
 
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ದಿನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here